• Fakultet elektrotehnike i računarstva

Konferencija “Otvorena Hrvatska – Partnerstvo za otvorenu vlast kao okvir za nove napore u transparentnosti i otvorenosti u RH” održat će se 26. ožujka  s početkom u 10 sati na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb. Cilj konferencije je pokrenuti raspravu o stanju transparentnosti u RH, ocijeniti dosadašnji napredak u provedbi Inicijative te postaviti smjernice za ključne mjere i aktivnosti u novom Akcijskom planu.