• Hrvatski novinarski dom

Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus iz Splita organizira predstavljanje prve godine provedbe i rezultata regionalnog projekta “Acquis za civilno društvo na Balkanu: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zagovaranje i nadzor” kojeg provodi sa Balkanskom mrežom za razvoj civilnog društva (BCSDN), podržanog sredstvima EU.

Panel rasprava o statusu civilnog društva u Hrvatskoj, održat će se u srijedu 26. ožujka 2014. sa početkom u 14:30 sati u Hrvatskom novinarskom domu (HND), Perkovčeva 2, u Zagrebu.
Naime, BCSDN zajedno sa Cenzurom Plus i ostalim partnerima već dulje vremena radi na postavljanju indikatora za procjenu statusa civilnog društva u pojedinoj zemlji koja sudjeluje u projektu, te njihovom ozbiljnijem uzimanju u obzir kada se procjenjuje demokratska i politička spremnost zemlje za članstvo u EU. U tu svrhu razvijena je monitoring matrica, kao konkretan alat za istraživanje i monitoring pravnog, financijskog i političkog okruženja u kojem se civilno društvo u pojedinoj zemlji razvija i radi. Važan aspekt ovog projekta je i rad na unapređenju uvažavanja organizacija civilnog društva (OCD-a) kao neizostavnog dionika za dijalog i sudjelovanje u donošenju odluka na svim razinama – lokalnoj, nacionalnoj ali i europskoj.

Panelisti i panelistice, predstavnici/ce organizacija civilnog društva te državnih institucija, raspravljat će o brojnim temama važnim za trenutni status civilnog društva u Hrvatskoj, te otvoriti prostor svim sudionicima/cama za javnu raspravu o ostvarenom napretku i novim prijetnjama sa kojima se OCD-i suočavaju u svom radu.

Svoje sudjelovanje možete potvrditi e-mailom, na: udruga.cenzura@st.t-com.hr do utorka 25.03.2014. do 12:00 sati.

Program Panela dostupan na poveznici:

https://www.dropbox.com/s/44gghewsmtnc4mw/Agenda_26032014.pdf