• Tribina Grada Zagreba

Udruga za inicijative u socijalnoj politici zajedno sa Inicijativnom skupinom nevladinih organizacija za osnivanje mreže organizira Osnivačku skupštinu “Hrvatske mreže u borbi protiv siromaštva”. Skupština će se održati u prostorijama Tribine Grada Zagreba, Kaptol 27, u 12 sati, 28. ožujka 2014.