Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus iz Splita organizira predstavljanje prve godine provedbe i rezultata regionalnog projekta “Acquis za civilno društvo na Balkanu: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zagovaranje i nadzor” kojeg provodi sa Balkanskom mrežom za razvoj civilnog društva (BCSDN).