Potpisali smo Ugovor o financiranju projekta “Evaluacija programa skrbi o beskućnicima i razvoj inovativnih modela prevencije i smanjenja rizika nastanka beskućništva” s Ministarstvom socijalne politike i mladih. Provedba projekta trajat će godinu dana.